Medarbetare

Medarbetare

Madeleine Mahr

Advokat & ägare


Madeleine började arbeta som biträdande jurist på byrån för 10 år sedan, blev advokat år 2015 och är idag dess ägare. Innan dess gjorde hon notarietjänstgöring vid Attunda tingsrätt. Hon arbetar både med affärsjuridik, humanjuridik och brottmål. De rättsområden hon främst ägnar sig åt är bolags- och avtalsrätt, fastighets och hyresrätt samt tvister och brottmål   


Madeleine.mahr@karlaplans.se

+46 (0) 708 44 14 98

Carl Skarborg

Senior Advisor / Jur. Kand.


Carl grundande den här byrån för mer än 40 år sedan och har alltsedan dess arbetat med såväl affärs- som privatjuridiska frågor. Idag ägnar han sig främst åt tvistelösning inom allaehanda rättsområden, främst avtalsrätt, fastighets- och hyresrätt samt ekonomisk familjerätt.


Carl.skarborg@karlaplans.se

+46 (0) 703 11 68 74

Elisabet Sundberg

Kontorsansvarig


Elisabet är vår administratör och assistent, hon har varit i branschen i drygt 30 år och besitter stor erfarenhet av ärende hantering och kundkontakt.


Elisabet.sundberg@karlaplans.se

+ 46 (0) 8 663 71 00